Lễ hội ngoài trời-Hệ thống âm thanh AED

Lễ hội ngoài trời-Hệ thống âm thanh AED

Trên sân khấu chính, 14x FLEX6, 4x SOLID15 và 9x SOLID28 đã được cung cấp. Nhờ AED Audio Netcontrol, toàn bộ hệ thống có thể được điều chỉnh dễ dàng.

Trên sân khấu nhỏ hơn, 6x FLEX6, 2x SOLID15 và 2x SOLID28 đã được sử dụng.

 

Trả lời

Đóng
×
×

Cart