DSP CAF DP48Pro

40,000,000

Xử lý chíp DSP SHARC 32-bit
Tôc độ lấy mẫu 96kHz
Chuyển đổi AD/DA 24 bit
Đáp ứng tần số 20Hz đến 20kHz
Đèn báo mức đầu vào và đầu ra Cổng USB và điều khiển 232 & 485
Tần số 20Hz-kHz, -0.3dB dải >115dBu
Màn hình LCD ma trận điểm hiển thị
Nguồn điện AC 95V-250v 50/60Hz
Kích thước 482 x 205 x 44mm