Lễ hội Mùa hè 2021 tại Leerdam, Hà Lan-Sử dụng hệ thống âm thanh AED

Lễ hội Mùa hè 2021 tại Leerdam, Hà Lan-Sử dụng hệ thống âm thanh AED

Lễ hội Mùa hè 2021 tại Leerdam, Hà Lan.
Thiết lập âm thanh AED sau đây đã được sử dụng:
Line array per side:
2x SOLID15
6x FLEX6

Center Sub:
4x SOLID28

Delay:
3x FLEX6 in YOKE’s

Sidefill:
2x FLEX6

DJ monitor set 2x:
1x SOLID15
2x FLEX6

Trả lời

Đóng
×
×

Cart