Bữa tiệc kỷ niệm nhân viên tại Werkspoorkathedraal in Utrecht- Sự dụng hệ thống âm thanh AED

Bữa tiệc kỷ niệm nhân viên tại Werkspoorkathedraal in Utrecht- Sự dụng hệ thống âm thanh AED

Tổng thiết lập âm thanh AED bao gồm:

  • 36x FLEX6
  • 10x SOLID15
  • 8x SOLID28

Trả lời

Đóng
×
×

Cart