Đoàn kết là sức mạnh - Cùng chia sẻ cơ hội hợp tác thành công là khẩu hiệu trên mỗi tấm banner của hoạt động team bulding cùng hệ thống Đại lý cùng Tân Việt Group

Các hoạt động team bulding tại Tuyên Quang , Sapa của hệ thống Đại lý phía bắc cùng Tân Việt Group diễn ra trong năm vừa qua đã để lại nhiều ấn tượng và  kỷ niệm sau sắc

Ngoài các hoạt động mang tinh thần kết nối nói chung , hoạt động team bulding cùng Tân Việt group còn là nơi để các anh em hệ thống cùng nhau nhìn lại một chặng đường phát triển, chung tay phát triển vì một mục tiêu chung 

Dưới đây là một số hình ảnh lưu lại đầy ý nghĩa của mỗi chuyên đi