Bảo hành

Bảo hành

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dung trước những sản phẩm làm nhái, kém chất lượng. Tân Việt Group đã đưa ra hình thức bảo hành tiên...

19/10/2018

Chính sách bảo hành

I.CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH Thời gian Bảo hành: Sản phẩm được bảo hành12 tháng kể từ ngày kích hoạt bảo hành qua SMS/QRCode hoặc không quá 18 tháng kể từ ngày sản...

25/09/2018